Fundacja

56af2d5a65460_o

Zapraszam do wspierania mojego zdrowia za pomocą 1% podatku na moje subkonto w Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Uzbierane fundusze zostaną mi przekazane za okazaniem faktur związanych z moim leczeniem i rehabilitacją. Bardzo ważnym jest podanie odpowiedniego numeru KRS, mój nr to: 0000050135, oraz dopisek tzw. Cel szczegółowy 1%NA CELE OCHRONY ZDROWIA TERESY JASTRZĘBSKIEJ „BUZIACZEK”. Jeśli cel szczegółowy nie zostanie podany, lub jeśli zostanie podany inaczej, przekaz może nie dotrzeć.

Można również wspierać nas bezpośrednio za pomocą numeru konta naszej rodziny, którego numer podany jest poniżej, ważne tutaj jest również, aby w tytule przelewu dopisać NA CELE OCHRONY ZDROWIA TERESY JASTRZĘBSKIEJ „BUZIACZEK”.

nr konta naszej rodziny: 78 1460 1181 2025 5135 4848 0002